SHIKSHYASHREE SHISHU PATHAGARA

SHIKSHYASHREE LANE, ATHARNALA, KUMBHARAPARA, PURI-752002

FOUNDER OF SHIKSHYASHREE SHISHU PATHAGARA

: NAME : 

RAMESH CHANDRA DASH 

 

: EDUCTIONAL QUALIFICATION :

M.A.(ODIA), B.Ed.

 

: FATHER'S NAME :

LATE TRILOCHAN DASH

 

: DATE OF BIRTH :

15TH MAY 1963

 

: PERMANENT ADDRESS :

DURGADASPUR,

POST-MANGALPUR,

DISTRICT-PURI,

ODISHA 

 

: PRESENT ADDRESS :

SHIKSHYASHREE LANE,

ATHARNALA,KUMBHARAPARA,

PURI-2,ODISHA

 

: PUBLISHED BOOKS :

1. SAHASIRA JAYA

2. MAMATAMAYEE MAA  TERASA

3. KSHYAPANASTRA MANISHRU RASTRAPATI(DR. A.P.J. ABDUL KALAM)

4. SAHAJA KOYA SHIKSHYA

5. GANITA DHARA

6. SHIKSHYASHREE SADHARANA GYANA

7. SHIKSHYASHREE SHISHU GEETI

8. GAI GAI AME NACHIBA ASA

9. SUADIA GAPA

10. HATI PADHILA PATHA

11.HASAYE JIYE HASAYEE SIYE

 

: AWARDS :

 1. AVINANDANIKA AWARD(1995)

2. UTKAL SAMAJ AWARD(2000)

3. PRATIVA SAHITYA SANSAD AWARD(2004)

4. MANIKA-BISWANATH MEMORIES AWARD(2008)

5. BHARATIYA BAL KALYAN SANSTHANN KANPUR(2009)

 

: OTHERS :

1. VICE-PRESIDENT OF SHIKSHETRA SHISHU SAHITYA SANSAD, PURI

2. EDITOR OF "PILANKA SHIKSHYASHREE" MAGAZINE